Installatie, Herstel en Reinigen van Leidingen :

Na jaren van gebruik of bij het wisselen van de substantie die door de leidingen gepompt wordt kan het zijn dat het reinigen van de leidingen zich opdringt.
Het reinigen van leidingen is specialistenwerk! ALMAX is de autoriteit wat betreft het reinigen van leidingen